Diensten

De infrastructuur in Nederland wordt intensief benut. Ook onder de grond neemt de drukte toe. Voor de aanvoer van grondstoffen en het transport van halffabricaten en eindproducten worden steeds vaker ondergrondse leidingen benut. Dat is in de kern één van de veiligste vervoersmodaliteiten, zolang de regels en wetten op dit gebied strikt worden nageleefd. Daarover waakt LievenseAdrieans, hét bedrijf waar alle kennis en ervaring van ondergrondse infrastructuren samenkomen. LievenseAdriaens is werkzaam op alle aspecten van het beheer van ondergrondse infrastructuur.