Home / Diensten / Controles

Controles

LievenseAdriaens controleert de activiteiten die door derden in het veld worden uitgevoerd en die van invloed kunnen zijn op de ondergrondse infrastructuur. Daarbij worden tevens de volgende aspecten gecontroleerd:

  • werking van de kathodische bescherming,
  • wanddikte en de coating van een ondergrondse stalen pijpleiding,
  • merk- en meetpalen,
  • ophogingen en zettingen van de grond en de ondergrondse infrastructuur,
  • onderwaterbodems van waterkruisingen.