Home / Diensten / Inspecties

Inspecties

LievenseAdriaens inspecteert visueel op het land wekelijks of maandelijks leidingtracé’s, met de auto en waar nodig te voet. De inspecties worden gerapporteerd waarbij zonodig foto’s en andere informatie wordt toegevoegd. Op basis van de inspectie wordt vervolgens direct actie ondernomen of werkzaamheden gepland. Afsluiterstations en tunnels worden ook periodiek gecontroleerd, uiteraard met inachtneming van de nodige veiligheids-instructies, beschermingsmiddelen en meetapparatuur.

Kruisingen met waterwegen (zinkers en gestuurde boringen) worden periodiek gepeild met een vaartuig dat voorzien is van de modernste “multi-beam” technieken. De resultaten worden geëvalueerd en zonodig worden de oorzaken en gevolgen besproken met de waterwegbeheerders. Het treffen van de nodige maatregelen (bodembescherming, bestortingen, dieper leggen van de zinker) wordt vervolgens door LievenseAdriaens voorbereid en begeleid.