Home / Diensten / Jaarrapportage

Jaarrapportage

Jaarlijks ontvangt de eigenaar een rapportage over het uitgevoerde beheer van zijn ondergrondse infrastructuur. In dit jaarlijkse rapport wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Het aantal KLIC-meldingen, welke al dan niet van belang waren, welke opvolging is gegeven en welke extra activiteiten zijn uitgevoerd, zoals extra telefonische contacten en toezicht in het veld.
 • Bijna ongelukken (“near misses”) door gebeurtenissen of activiteiten ter plaatse of in de nabijheid van de ondergrondse infrastructuur.
 • Uitgevoerde studies, risico-analyses enz., met conclusies en aanbevelingen.
 • De visuele inspecties en de geconstateerde afwijkingen.
 • Uitgevoerde controles en evaluatie van de resultaten.
 • Gepubliceerde, geplande of in uitvoering zijnde projecten van de overheid en derden die een ongestoorde ligging van de infrastructuur kunnen belemmeren.
 • De status van de kathodische bescherming van ondergrondse stalen pijpleidingen, en eventueel onderhoud zoals vernieuwen anodebed, gelijkrichter, meetpalen en naambordjes.
 • Intelligent pigging en evaluatie van de resultaten.
 • Overige wanddikte-controles.
 • Coating-controles en herstel van de coating.
 • Metingen van zakbaken en zettingen van de infrastructuur.
 • Peilingen van waterwegkruisingen, evaluatie van de resultaten, overleg met waterwegbeheerders, en aanbevelen maatregelen ter verbetering van de bescherming.
 • Verbetering en verdere digitalisering van de leidingdata en “as built”-tekeningen.
 • Onderhoud.