Home / Werkvelden / Chemie en industrie

Chemie en industrie

Chemische bedrijven transporteren hun producten door pijpleidingen. Ook zij besteden het beheer van hun transportleidingen graag uit aan ons, omdat we alle beheeraspecten in huis heeft.

Industrieën concentreren zich in toenemende mate op de continuïteit en veiligheid van hun fabrieken (“inside fence”). Zij besteden het beheer van hun infrastructuur in openbaar gebied (outside fence) bijvoorkeur uit. Wij werken al ruim 25 jaar voor deze sector en heeft daardoor een goed zicht op ontwikkelingen en risicobeheersing.