WION

Voor de uitwisseling tussen het Kadaster en eigenaren van ondergrondse transportleidingen levert LievenseAdriaensInfraGis de benodigde software om te voldoen aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse Netten (WION). Deze wet is ook bekend als de Grondroerdersregeling.

De registratie van de belangen, het geschikt maken van de digitale leidinginformatie, en de software om te communiceren met het Kadaster, wordt uitgevoerd door LievenseAdriaensInfraGis B.V. (een dochtermaatschappij van LievenseAdriaens). Gebruik wordt gemaakt van de software van DMC-One te Schkopau (Dld), deze software sluit ook naadloos aan op de bij LievenseAdriaens en vele opdrachtgevers gebruikte specifieke beheersoftware van DMC-One.

De Grondroerdersregeling vereist ook het nauwkeurig bekend zijn met de ligging van de ondergrondse infrastructuur in X- en Y-coördinaten en op termijn ook de Y-coördinaten; LievenseAdriaens spoort waar mogelijk de kabel of leiding op en stelt de ligging nauwkeurig vast.